Reklamační řádZáruční podmínky

Snažíme se našim zákazníkům vyjít vstříc :-) Zavolejte nám v případě reklamace.

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců na závady výrobního charakteru. V případě, že záruka poskytovaná výrobcem je delší, než zákonná záruka, platí delší záruční doba. Posuzování vad zboží je podle platných právních předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republiky. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci. 

Kupující může zboží reklamovat bez udání důvodu do 14ti dnů od zakoupení.

Při koupi našeho zboží je třeba si uvědomit, že se jedná o ručně vyráběn výrobek. Z toho důvod nelze záruční dobu dle zákona slučovat s životností šperků, respektive s běžným opotřebením.

Záruční lhůta se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (jako např. odření, poškrábání, přetržení nebo jiné mechanické poškození). Práva ze záruky lze uplatnit pouze na závady výrobního charakteru. Za vady zapříčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

Uplatnění reklamace

Reklamaci můžete uplatnit písemně, e-mailem na kdadokova@gmail.cz nebo telefonicky. Zboží odešlete na naši adresu s oznámením o reklamaci. Oznámení o reklamaci musí obsahovat papírek s důvodem reklamace, vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo a daňový doklad. V souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží, dle požadavku zákazníka, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění.

 Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám:
• Zboží musí být důkladně zabaleno a chráněno před poškozením. Náklady spojené s reklamací hradí kupující (doprava, poštovné atd.)
• Zboží nesmí být poškozeno
• Zboží nesmí jevit známky užívání
• Zboží musí být kompletní

• Při zasílání zboží neodpovídáme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje nebo se zboží nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila jeho cena. V tomto případě budeme okamžitě informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího řešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít vstříc kupujícímu.